Pritisnite enter da počnete pretragu.

Informacija o obradi podataka o ličnosti

Na osnovu člana 23. i 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/2018), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti u svrhu realizacije Projekta Originalni lideri, Fondacija Novak Đoković kao rukovalac podataka, daje sledeće informacije o obradi podataka o ličnosti:

1) Identitet lica odgovornog za obradu podataka

Pravno lice:

Fondacija novak Đoković, upisana u Registar fondacija i zadužbina kod Agencije za privredne registre

Adresa:

Bul. Mihajla Pupina br. 10a, 11070 Novi Beograd, Srbija

Matični broj:

17702041

Zakonski zastupnik:

Maja Kremić, direktor

2) Svrha prikupljanja i obrade podataka

Podaci o ličnosti prikupljaju se radi vođenja evidencije o učesnicima Projekta Originalni lideri, njihove selekcije, kao i u svrhu uspešne realizacije projekta.

3) Način korišćenja podataka

Podaci će se koristiti isključivo u svrhu analiziranja i unapređivanja načina poslovanja učesnika Projekta Originalni lideri. Podaci o nazivima domena čuvaju se 10 godina od poslednje izmene podataka.

4) Lica koja koriste podatke

Lica koja u ime Fondacije Novak Đoković realizuju Projekat Originalni lideri i lica koja pružaju stručnu pomoć i podršku u realizaciji projekta.

5) Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti predstavlja pristanak lica, koji se daje prilikom selekcije lica za učešće u Projektu Originalni lideri.

6) Opoziv pristanka za obradu podataka i pravne posledice opoziva

Lice koje je dalo pristanak kao učesnik Projekta Originalni lideri ima pravo da opozove prethodno dati pristanak za obradu podataka o ličnosti koje obrađuje Fondacija Novak Đoković. Pravna posledica opoziva je prestanak učešća lica u projektu, zbog nemogućnosti analize njegovog poslovanja i biznisa.

7) Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

8) kontakt za pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Kontakt osoba za pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti je:

Bogunović Dražen

saradnik za pravne poslove

e-pošta: [email protected]

telefon: +381 (0)64 4804886

radno vreme: 09.00-17.00 (CET/CEST), radnim danima