Pritisnite enter da počnete pretragu.

Mimikrija u carstvu ljudi

Pošto je mimikrija jedna od čudesnih igračaka prirode, proces ispreplitanja života, smrti, zaštite i sopstva, navodi me na razmišljanje, ako se ona ispoljava nesvesno pod rukom prirode, da li se i u kojoj meri mimikrija koristi kao štit ili izgovor u tako umreženijem i složenijem prostoru kao što je to u okviru carstva ljudi?

Pročitaj više