Pritisnite enter da počnete pretragu.

Pušenje je štetno za zdravlje

Pušenje je bilo uobičajeno među različitim drevnim američkim kulturama i imalo je prevenstveno ritualni značaj. Prvi podaci o pušenju zabeleženi su u dnevniku Kristifora Kolumba 6. novembra 1492. godine, u kom je opisano kako su Indijanci smotali list duvana i spalili ga na jednoj strani, a na drugoj uvlačili dim u pluća i potom izdisali.

Pročitaj više