Pritisnite enter da počnete pretragu.

Proces učenja iliti kako se uči

Učenje nije proces prenošenja gotovih znanja sa učitelja na učenike niti samo proces usvajanja sadržaja. To je aktivan proces sticanja sopstvenih znanja od onoga što smo čuli, videli, probali. Učenje ne prestaje sa završetkom škole, već je prisutno tokom čitavog života. U nastavku teksta sledi nekoliko koraka kojima treba da se vodimo ukoliko želimo da naučimo decu kako se uči.

Pročitaj više

Kako razvijati samopouzdanje kod dece?

Za samopouzdanje kod dece veliki značaj ima njihovo vaspitanje. Iako danas mnogi činioci učestvuju u vaspitanju dece i ne može se reći da su roditelji jedini odgovorni u procesu vaspitanja, oni su ti koji i dalje imaju najveću moć, pa tako i u razvoju samopouzdanja kod svoje dece. Šta je to što roditelji mogu pružiti svojoj deci kako bi razvili samopouzdanu ličnost?

Pročitaj više

Optimizam – pozitivan odnos prema životu

Kažu da je razlika između optimiste i pesimiste u tome što probleme, kako ih nazivaju pesimisti, optimisti vide kao izazove. Dakle, stvar je u percepciji, u tome kako se doživljava realnost. To je jedna ista realnost, viđena iz različitih uglova. Da li možemo naučiti našu decu da razviju pozitivan odnos prema životu? Odgovor je da i sa time treba početi još od malih nogu.

Pročitaj više