Pritisnite enter da počnete pretragu.

Sve(t) se vrti oko detalja

Često možemo čuti i pročitati o negativnim aspektima perfekcionizma, o tome kako je loš po kreativnost i po čoveka, u globalu. Da ne pričam, tek, o tome kako je njegova težnja, sama po sebi, uzaludna. Želim da, ličnim primerom, dovedem u pitanje ove tvrdnje i ukažem na to da postoji, ne samo dobra, nego i zdrava verzija “bolesti savršenstva”.

Pročitaj više