Pritisnite enter da počnete pretragu.

Presek stanja / SADA

Red u našem mikrookruženju znači pre svega red u mislima, emocijama, aktivnostima koje dalje prenosimo na naše mikrookruženje, ma gde se u ovom trenutku nalazili. Red, ne kontrola, ne ni raspored, već svest o onome što čini nas i što mi činimo. Ako sada uporedimo gde smo i gde bismo mogli biti, možda ćemo jasnije znati šta nam je činiti.

Pročitaj više