Pritisnite enter da počnete pretragu.

Korisnik

Promenite vašu naslovnu sliku
Promenite vašu naslovnu sliku
Po obrazovanju master inženjer geodezije, po opredeljenju posmatrač ljudskih linija sreće, tuge, uspeha, ljubavi... i pretakač istih u priče i pesme.
This user account status is Approved